Shiralee De Laranda

* 2019

e: Ceulan Lieutenant

ue: Twyford Poseidon

Modern Swingbridge Wild Poppy är ett guldbelönat sto med poängen 8-7-8-9-8 = 40 poäng

Sina fantastiska gångarter har hon ärvt ner till De Larandra som rör sig lätt och med stora rörelser.

De Larandra är lite skygg så hon behöver någon som är villig att lägga tid och energi på att utveckal denna diamant.

Uppvuxen på lösdrift i blandad flock på stora kuperade naturbeten. 

Shiralee Ebony

* 2020

e: Storemyrs Sigge

ue: Molstabergs Soprano

Shiralee Ebony är vår femte avkomma efter stoet Stings Mae West där alla är trevliga individer att arbeta med. 

Ebony har fina gångarter och ett trevligt sätt

Uppvuxen på lösdrift i blandad flock på stora kuperade naturbeten. 

Shiralee Explosive Ember

*2020

e: Storemyrs Sigge

ue: Wilcrick Sandman

Modern Josephines Pocahontas visad med poängen 8-7-7-8-8 = 38 poäng

Ember är en trevlig individ med fantastiska gångarter, stort + för sin trav.

Uppvuxen på lösdrift i blandad flock på stora kuperade naturbeten.